Privacy Statement

Informatie over Privacy Statement

Gegevensverwerking

Van de Ven Administraties & Advies B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u verstrekt op onze website


Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Via het contactformulier, een mail of een telefoontje
kan dit het geval zijn dat er gegevens worden verwerkt door ons. Het doel van de verzameling van gegevens betreft het goed kunnen afleveren van diensten.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vandevenadministraties.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Toegang tot de website

De toegang tot vandevenadministraties.nl en het gebruik van de website is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële doeleinden of aanbiedingen.

 

Bewaartermijn

Van de Ven Administraties & Advies B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de verzamelde gegevens zoals deze bij wet bepaald is.

  

Cookies

Van de Ven Administraties & Advies B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Wijzigingen

Van de Ven Administraties & Advies B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Indien u wilt weten welke informatie wij van u hebben heeft u het recht om deze informatie op te vragen, te corrigeren of te verwijderen.

 

Beveiliging

Van de Ven Administraties & Advies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vandevenadministraties.nl.

Aansprakelijkheid

De informatie die op deze website is geplaats heeft vooral een informatief en algemeen karakter. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie is verouderd of niet meer correct is. Van de Ven Administraties & Advies B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen op basis van de aangeboden informatie op deze website. 

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het gehanteerde privacy beleid, neem dan contact met ons op. Heeft u ook een mening of een suggestie ten aanzien van onze website neem dan ook contact met ons op.

 

Van de Ven Administraties & Advies B.V.

Looeind 19

5298 LX Liempde

info@vandevenadministraties.nl

0411-633230